BABS MONO - פאה סינטטית בייבס מונו

BABS MONO - בייבס מונו

פאה סינטטית דגם "בייבס מונו"

 

מונו רחב – 
פאה העשויה משיער סינטטי איכותי אשר חציו נשזר בעבודת יד בטכניקה ייחודית על רשת מונו לחלק העליון של הפאה, ובחלקה התחתון השיער נתפר במכונה ייחודית  המראה המתקבל טבעי ביותר והר