top of page

משלוחים והחזרות

משלוחים:


ישנן 2 אפשרויות שילוח:
1.דואר רשום:
עם משלוח ההזמנה, ניתן לקבל מספר מעקב של החבילה  דרכו ניתן לעקוב אחר המשלוח.
החבילה תגיע לסניף הדואר המבוקש, ותתקבל הודעה לאיסוף החבילה מהסניף.
ניתן לבדוק את סטטוס החבילה באתר של דואר ישראל, https://www.israelpost.co.il/itemtrace.nsf/mainsearch
2.שליח עד הבית באזור המרכז:
בתאום עם שרות הלקוחות בלבד והוא יתומחר בנפרד בהתאם לכתובת הלקוח.
 


החלפות/החזרות:


החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.
ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי, בתוך 21 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין.
זיכויים והחלפת מוצרים אפשריים רק בסניף רמת גן.
למרות האמור:
לא ניתן להחליף מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט ואשר הם בלעדיים לאתר או אינם מצויים במלאי בסניפי החברה, אלא רק להחזירם תמורת החזר כספי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה.
לא ניתן להחליף מוצרים שנמכרו כמכירת חיסול או עודפים, אלא רק להחזירם תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בסניף רמת גן ואו באתר האינטרנט.
אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.
החלפה בסניפי רבקה זהבי של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנויות.
אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

ביטולים
ביטול עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של חברת רבקה זהבי
צרכן הרוכש מוצר באתר החברה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן").
הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של רבקה זהבי או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.
מועד הביטול:
אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי המועד המאוחר ביניהם.
דרכי הביטול: חברת רבקה זהבי מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:
-               בעל פה, בטלפון 052-2349566 שרות לקוחות אונליין.
-               בדואר רשום, לרבקה זהבי סניף רמת גן' הרא"ה 79, רמת גן 52401
-               בדואר אלקטרוני, לכתובת  Shoppwigs@gmail.com 
בהודעת הביטול יש לציין את שם הצרכן ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לחברה לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש הצרכן לצרף להודעת הביטול חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר חברת רבקה זהבי בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של רבקה זהבי לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של רקה זהבי אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג החברה יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.

bottom of page