top of page

דף הבית >> פאות >> פאות רפואיות >> טריכוטילומניה

טריכוטילומניה

טריכוטילומניה – תלישת שיער

הגדרה:

הפרעה נפשית הקשורה לשליטה בדחפים. המאפיין של ההפרעה הזו הוא חוסר יכולת להתגבר על הדחף למרוט את השיער. כתוצאה ממריטה חוזרת ונשנית של השיער נגרמים איים (קרחות) חסרי שיער, במיוחד באזור הקרקפת.

תוספות שיער ופאות כחלק מטיפול בטריכוטילומניה

התדלדלות השיער והופעת הקרחות כתוצאה מהתלישה החוזרת ונשנית פוגעת בביטחון העצמי ובאיכות החיים של הסובלים מההפרעה.

תהליך הטיפול הנו ארוך והתמודדות עם חוסר השיער, והסתרת הקרחות, משפיע על מהלכו.  

 

במקרים בהם איזור התלישה הוא ממוקד וקטן ניתן להתאים תוספת שיער המכסה לחלוטין את האזור הבעייתי. התוספת עשויה משיער טבעי ומשתלבת באופן מושלם בשיער הראש. תוספת השיער מוצמדת לשיער בעזרת מסרקונים מיוחדים ואינה גורמת כל נזק לשיער שמלמטה. השימוש בתוספת שיער מאפשר לאזור הנתלש להתאושש ולצמח שיער מחדש. גם כאשר פעולת המריטה נמשכת השיער הנתלש הוא של תוספת השיער ולא של שיער הראש.

במקרים בהם איזור התלישה גדול, או קיימים מספר אזורי תלישה, יש להתאים פאה שלמה אשר תיתן מענה נרחב לכל חלקי הראש.

 

התאמת תוספת שיער או פאה לסובלים מטריכוטילומניה דורשת הבנה, רגישות וידע רב.

במהלך השנים טיפלנו, ואנו מטפלים, במקרים רבים ורכשנו מיומנות רבה.

ההסבר והמדידות נעשים בסביבה תומכת ומבינה ובדיסקרטיות מלאה.

bottom of page